Uppsökande verksamhet

nådvändigtandvård innerpagesUppsökande verksamhet

Personer med stort behov av omvårdnad ska enligt tandvårdsstödet erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning som en del av uppsökande verksamhet.

  1. en förenklad undersökning av munhålan, tänder och tandersättningar
  2. en bedömning av behovet av daglig munvård
  3. en individuell rådgivning och instruktion om den dagliga munvården
  4. ett erbjudande om nödvändig tandvård dvs. en fråga om personen vill ha en fullständigt ständig undersökning av sitt tandtillstånd och eventuell lämplig behandling
  5. handledning av vård- och omsorgspersonal så att det kan hjälpa dem som behöver och vill ha hjälp med den dagliga munvården

 

Nödvändig tandvård

Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes1 januari 1999. I vägledning ges rekommendationer för handläggning av det särskilda tandvårdsstödet enligt Tandvårdslagen 1985:125 och Tandvårdsförordningen 1998:1 338.

 

Man måste ha ett så kallat tandvårdsstödsintyg om nödvändig tandvård innan man tar kontakt med landstinget för att få en bedömning av munhälsan eller tandvården för att få nödvändig tandvård. Ett sådant intyg kan man till exempel få från äldreboendet, sjukhemmet, hemtjänsten eller distriktssköterskan. Man kan också vända sig direkt till landstinget och ansöka om tandvårdsstödsintyget, oavsett vilken bedömning kommunen har gjort. Vem som utfärdar intygen kan variera mellan olika landsting. För anmälan klicka på knappen nedan:

 

 anmälan