Kvalitetssäkring

qulan_121x65Vi är certifierade enligt Qulan! 
Det är ett kvalitetssäkringssystem för tandvården som hjälper oss att behålla och utveckla en hög standard inom områdena kvalitet, patientsäkerhet, miljö och trivsel.

Din säkerhet – en självklarhet för oss!