Vem kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård?

vem har rätt till innerpages

  • Person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  • Person som får varaktig och omfattande hemsjukvård.
  • Person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
  • Person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.