Tips & Råd för en bra daglig munvård

tips och råd innerVid åldrande och långtidssjukdom minskar ofta motståndskraften mot sjukdom i munnen eftersom många mediciner och vissa sjukdomar försämrar salivens sammansättning och minskar sekretionen. Dessutom sänker många sjukdomar förmågan/kraften att genomföra förebyggande åtgärder. De vanligaste hoten mot munhälsan vid åldrande/långtidssjukdom är försämrad salivkörtelfunktion, karies, inflammation i tandens stödjevävnader, samt svampinfektion.

 

Tandborstning och rengöring av munhålan

Om patienten/vårdtagaren har avtagbara proteser, ska de tas ut innan tandborstningen påbörjas.

Eventuell protes placeras på en servett, i en rondskål eller liknande. Läs om rengöring av fastsittande bro- eller käkbensförankrade proteser samt avtagbara proteser i detta avsnitt, kapitlet Tandprotetiska ersättningar.

Använd en mjuk tandborste med relativt litet borsthuvud. Ett kraftigt skaft ger bäst grepp.

Vid eventuell användning av elektrisk tandborste bör tandvårdspersonal rådfrågas.

Eventuell tandkräm ska innehålla fluor. För patienter med torra och känsliga slemhinnor kan specialtandkräm vara nödvändig.

Även andra munhygieniska hjälpmedel kan behövas, såsom tandstickor, tandtråd och mellanrumsborstar. Rådgör med tandvårdspersonalen.

 

Muntorrhet-Brist på saliv kan ge svårigheter att tala, tugga och svälja. Andra vanliga besvär är munsveda och skavande proteser.Saliven är en viktig del av kroppens försvar.

 

Tips & Råd-Besvären kan lindras genom att patienten dricker eller sköljer munnen ofta, så att slemhinnorna fuktas. Undvik sockerhaltiga drycker. Det finns också salivstimulerande medel eller saliversättningsmedel som kan ges.

 

Uttorkade slemhinnor-En uttorkad munslemhinna är mycket sårbar och kräver särskild behandling.I regel beror uttorkningen på att salivproduktionen har minskat. Saliven är rik på muciner som skapar det slem som skyddar munslemhinnan. En uttorkad slemhinna är som regel rodnad. Ibland finns även vitaktiga beläggningar, särskilt på tungan, och krustabildningar. Tips & Råd

  • Tvätta omväxlande med vatten och slemlösande eller smörjande medel tills krustan har lösts upp.
  • Kom ihåg att alltid byta tork mellan varje rengöringsmoment.
  • Avsluta alltid med att bestryka slemhinnan med saliversättningsmedel. Det ska alltid erbjudas personer med muntorrhet och tillförs antingen av vårdpersonalen eller av patienten/vårdtagaren själv.
  • Personer med egna tänder rekommenderas om möjligt salivstimulering med fluorsugtabletter eller fluortuggummin. Viss salivproduktion måste finnas för att tabletter ska kunna smälta i munhålan och inte skada munslemhinnan. Tandvårdspersonalen kan ge råd om lämpliga produkter

Medvetslösa svårt sjuka patienter-Var särskilt uppmärksam på munvård till medvetslösa eller svårt sjuka patienter. Även hos personer som sondmatas bildas bakteriebeläggningar på tänderna, vilket kräver daglig munvård. Vid munvård till medvetslösa eller svårt sjuka personer behövs som regel två vårdare, en som rengör och en som stöder patientens huvud och suger rent från saliv och slem. Tips & Råd-Tandborstningen görs på samma sätt som på en sängbunden person, men för att förhindra att vatten rinner ner i halsen vänds patientens huvud åt höger respektive vänster när motstående sidas tänder rengörs.Förutom sug behövs rondskål och handduk och ofta också gummispatel eller annat hjälpmedel. Med hjälp av spateln kan man skonsamt öppna munnen i sidopartiet och därefter hålla isär tandraderna.Rengöringen avslutas med att slemhinnorna bestryks med saliversättningsmedel och läpparna med vit vaselin.

 

Tandprotetiska ersättningar-Tandprotetiska ersättningar indelas i två huvudgrupper, avtagbara och fastsittande. Det kan ibland vara mycket svårt att skilja på en fast och en avtagbar konstruktion och ibland förekommer båda samtidigt.Det är viktigt att vårdpersonalen är förtrogen med tandprotetiska ersättningar, både fastsittande och avtagbara. Många gånger är det bara patienten/vårdtagaren själv som vet vad han eller hon har, eftersom munhålan är en av kroppens mest intima zoner. Inte ens de närstående har alltid kunskap om vilka ersättningar som finns. Kontakta patientens/vårdtagarens ordinarie tandläkare eller sjukhustandvården om du är osäker på vilka tandprotetiska ersättningar som finns. Tips & Råd